Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1048 - Modelització Matemàtica

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

 


  • Fins a un 60% de la nota total: examen escrit o oral. L'examen constarà de resolució de qüestions i problemes. En cas de ser oral, també es pot exigir l'exposició oral d'un treball acadèmic.
  • Fins a un 40% de la nota total: realització de problemes i exercicis en els seminaris. Es pot exigir l'exposició oral d'un treball de resolució d'un problema.
  • La nota mínima que s'exigeix ​​per a superar l'assignatura és obtindre una puntuació global de 5 punts.
  • En el cas de presencialitat escassa, l'alumne o alumna ha de contactar amb el professorat per a quedar d'acord en el desenvolupament i entrega de tasques.
  • Perquè un estudiant o estudianta es considere presentat a l'assignatura ha d'haver realitzat l'examen oral o escrit.
  • A la segona convocatòria es conservarà la qualificació obtinguda en l'apartat de realització de problemes i exercicis en els seminaris (40% del total). El 60% restant, s'obtindrà de la qualificació de l'examen escrit o oral.