Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1045 - Sistemes de Suport a la Decisió

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE05 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de probabilitat i estadística i investigació operativa i aptitud per a la seua aplicació.

CE29 - Capacitat d’utilitzar els coneixements matemàtics avançats per a dissenyar programes i sistemes informàtics.

CG04 - Coneixement d’una llengua estrangera.

SI01 - Capacitat d’integrar solucions de tecnologies de la informació i les comunicacions i processos empresarials per a satisfer les necessitats d’informació de les organitzacions que els permeta assolir els seus objectius de forma efectiva i eficient i que els aporten avantatges competitius. 

SI02 - Capacitat per a participar activament en l’especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d’informació i comunicació. 

SI03 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguen exercir com a enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d’una organització i participar activament en la formació dels usuaris. 

Resultats d'aprenentatge

OP1.7 - Exposar en llengua anglesa el disseny d’un sistema de suport a la decisió.

OP1.6 - Reconèixer els mètodes estadístics bàsics de la mineria de dades.

OP1.5 - Conèixer les principals tècniques estadístiques de decisió empresarial.

OP1.4 - Dissenyar aplicacions dels sistemes de suport a la decisió que satisfacen les necessitats d’informació d’una organització.

OP1.3 - Definir aplicacions de les eines de mineria de dades per a satisfer les necessitats d’una organització.

OP1.2 - Aplicar eines d’anàlisi de dades en línia per a satisfer les necessitats d’informació d’una organització.

OP1.1 - Dissenyar un magatzem de dades d’acord amb les necessitats d’informació d’una organització i aplicar les tecnologies disponibles per a la seua implementació.