Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1013 - Estructures de Dades

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

31 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE15 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient dels tipus i estructures de dades més adequats a la resolució d’un problema i aptitud per a la seua aplicació a procediments típics de la matemàtica computacional.

CE16 - Capacitat per a participar en l’anàlisi, el disseny, la construcció i el manteniment d’aplicacions informàtiques de forma robusta, segura i eficient i d'elegir el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.

Resultats d'aprenentatge

Usar les estructures de dades adequades per a accedir de forma eficient a fitxers.

Usar eficientment estructures de dades avançades per a resoldre problemes complexos.

Seleccionar les estructures de dades adequades per a resoldre un problema donat.

Dissenyar i implementar de forma robusta i eficient estructures de dades donada una especificació.

Calcular el cost amortitzat d’algorismes senzills.