Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1010 - Arquitectura de Computadors

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

40%

Examen

40%

Avaluació de pràctiques

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura consta de les següents parts:

  • Avaluació contínua: ponderació 40%
  • Examen final: ponderació 40%
  • Avaluació de pràctiques: ponderació 20%


En l'avaluació contínua l'alumne ha de realitzar de forma satisfactòria un 80% dels exercicis proposats en les sessions presencials teòriques a més d'una prova escrita a la meitat del semestre. Els exercicis entregables corresponen a un 10% de la nota final i no podran recuperar-se. La prova escrita a la meitat del semestre, que correspon a un 30% de la nota final, es podrà recuperar en les dues convocatòries de l'examen final.

Les pràctiques es realitzaran en els laboratoris de forma presencial. La nota de pràctiques serà obtinguda al llarg del curs i no podrà recuperar-se en l'examen final. 


És necessari arribar a un mínim en cada part perquè la nota d'aquesta part es tingui en compte en la nota final.  Els mínims que s'han d'aconseguir en cadascuna de les parts per superar l'assignatura són:

  • Examen final i prova d'avaluació contínua: 4 sobre 10
  • Avaluació de pràctiques: 4 sobre 10.

La nota final s'obté sumant, de forma ponderada, les notes obtingudes en cadascuna de les parts. 
 

Es considera presentat en l'assignatura qualsevol estudiant que s'hagi presentat a l'examen final.