Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1033 - Tecnologies del Medi Ambient i Seguretat Industrial

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les activitats presencials inclouen:

  • Ensenyaments teòrics: lliçó magistral i resolució d'exercicis i problemes
  • Ensenyaments pràctics (laboratori): treball de laboratori. Es treballarà en grups de dos estudiants sota la supervisió del professorat, desenvolupant els aspectes pràctics dels temes estudiats a les classes teòriques.

Les activitats no presencials es desenvolupen mitjançant l'estudi individual de l'estudiantat i les tasques pròpies de l'assignatura. Per a fomentar el treball autònom de l'estudiantat es plantejaran col·leccions d'exercicis sense resoldre i activitats a través de l'Aula Virtual.

"Durant les sessions de pràctiques de laboratori es desenvoluparan activitats encaminades a l'adquisició de la competència transversal ENAEE CT3" Demostrar consciència sobre la responsabilitat de l'aplicació pràctica de l'enginyeria, l'impacte social i ambiental, i compromís amb l'ètica professional, responsabilitat i normes d'aplicació pràctica de l'enginyeria ". el detall d'aquestes estarà accessible a través de la fitxa d'activitat corresponent, que es podrà consultar a l'Aula Virtual de l'assignatura per al curs actual".