Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1033 - Tecnologies del Medi Ambient i Seguretat Industrial

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

55 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 112,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC10 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

CEA01 - Coneixement dels fonaments de seguretat industrial.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes relacionats amb la depuració d’aire, aigua i sòls.

CG01 - Ser capaç d’analitzar el grau de contaminació dels efluents d’una activitat industrial.

CG01 - Ser capaz de analizar la seguridad de una actividad industrial.

CEA01 - Ser capaç d’identificar els perills d’una activitat industrial, avaluant el risc i proposant mesures de prevenció.

CEA01 - Ser capaç de mesurar en el laboratori les diferents paràmetres relacionats amb la seguretat industrial i analitzar el grau de compliment de la legislació.

CEA01 - Conèixer la normativa vigent relativa a la seguretat industrial.

CC10 - Ser capaç d’analitzar el grau de contaminació de l’aire, aigua i sòl en el laboratori a partir de mostres, i comparar-lo amb els límits establits en la legislació vigent.

CC10 - Ser capaç de diferenciar i seleccionar els distints sistemes de depuració d’aire, aigua i sòls, i classificar i gestionar els residus sòlids per a minimitzar l’impacte mediambiental.

CC10 - Ser capaç de comprendre el concepte de sostenibilitat.

CC10 - Diferenciar i saber aplicar els distints sistemes de certificació ambiental que pot tindre una empresa.

CC10 - Conèixer la normativa vigent mediambiental.