Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1030 - Automatització Industrial

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMARI DE TEORIA

PART I. INTRODUCCIÓ A L'AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL. TECNOLOGIA
TEMA 1. Introducció als automatismes
1.1. Definició d'automatisme
1.2. Classificació tecnològica
1.3. La seguretat en els automatismes.
1.4. Representació dels automatismes
1.5. Síntesi d'automatismes combinacionals i seqüencials

TEMA 2. Tecnologia de l'automatització industrial
2.1. Descripció tecnològica de l'automatisme
2.2. Detectors de proximitat
2.3. Altres detectors (de nivell, de pressió, de temperatura)
2.4. Transductor de posició
2.5. Altres transductors
2.6. Actuadors elèctrics, pneumàtics o hidràulics

PART II. TÈCNIQUES I EQUIPS PER A IMPLEMENTAR SISTEMES DE CONTROL
TEMA 3. Sistemes dinàmics d'esdeveniments discrets: eines de modelització
3.1. Sistemes d'esdeveniments discrets: definició
3.2. Entrades i eixides d'un controlador lògic
3.3. Xarxes de Petri
3.4. Conceptes de modelització

TEMA 4. Disseny d'automatismes per la via del diagrama etapa-transició: Grafcet
4.1. El Grafcet. Justificació. Definició
4.2. Regles d'evolució
4.3. Estructures de programació
4.4. Normes especials de representació Grafcet
4.5. Guia GEMMA per a l'estudi dels modes de marxa i atur

TEMA 5. L'autòmat programable industrial (API)
5.1. Arquitectura de l'API
5.2. Descripció funcional
5.3. Mòduls d'entrada/eixida i mòduls de comunicació
5.4. Programació dels API. Norma IEC 61131-3
5.5. Criteri de selecció d'un autòmat programable industrial. Característiques d'un API comercial

TEMA 6: Implementació d'automatismes mitjançant dispositius programables
6.1. Implementació d'automatisme a partir del Grafcet mitjançant el llenguatge de diagrama de contactes
6.2 Implementació usant altres llenguatges definits en la norma IEC-61131

TEMA 7. Sistemes de control distribuït
7.1. Introducció
7.2. Elements de maquinari
7.3. Topologies. Nivells de control distribuït
7.4. Comunicacions. Estàndards usuals
7.5. Eines de programari de disseny. Sistemes SCADA
7.6. Aplicacions industrials de control distribuït

TEMARI DE PRÀCTIQUES

PRÀCTICA 1. Anàlisi del funcionament dels detectors industrials més utilitzats (fotoelèctrics, inductius i capacitius)

PRÀCTICA 2. Automatització d'un procés simulat (selector) mitjançant un autòmat programable industrial

PRÀCTICA 3. Automatització d'un procés simulat (ascensor) mitjançant un autòmat programable industrial. Terminal tàctil

PRÀCTICA 4. Automatització d'un procés (motor elèctric) mitjançant un autòmat programable industrial. Combinació de control seqüencial amb control de sistema continu. Terminal tàctil

PRÀCTICA 5. Utilització d'un programa SCADA per al control i supervisió centralitzada