Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

E0 Repàs d'àlgebra matricial
 

 •     E0.1 - Magnituds tensorials: escalars, vectors i tensors
 •     E0.2 - Producte intern
 •     E0.3 - Matriu de rotació
 •     E0.4 - Diagonalització de tensorsE1 Tensió
 

 •     E1.1 - Introducció
 •     E1.2 - Equilibri i concepte de tensió
 •     E1.3 - Tensor de tensions
 •     E1.4 - Canvi del sistema de referència
 •     E1.5 - Tensions i direccions principals
 •     E1.6 - Cercles de Mohr


    
E2 Deformació

 

 •     E2.1 - Introducció
 •     E2.2 - Concepte de deformació
 •     E2.3 - Tensor de deformació
 •     E2.4 - Deformacions i direccions principals
 •     E2.5 - Assaig a tracció. Llei de Hooke
 •     E2.6 - Llei de Hooke generalizda
 •     E2.7 - Tensió plana i deformació plana


    
E3 Mètodes energètics

 

 •     E3.1 - Introducció
 •     E3.2 - Concepte d'energia de deformació
 •     E3.3 - Expressions de l'energia de deformació
 •     E3.4 - Teoremes de Castigliano
 •     E3.5 - Principi de superposició
 •     E3.6 - Principi dels treballs virtuals


    
E4 Criteris de trencament i plastificació

 

 •     E4.1 - Introducció
 •     E4.2 - Concepte de decisió i coeficient de seguretat
 •     E4.3 - Tensió equivalent
 •     E4.4 - Criteri de màxima tensió normal o de Rankine
 •     E4.5 - critero de màxima tensió tangencial o de Tresca
 •     E4.6 - Criteri de màxima energia de distorsió o de Von Misses


   

R0 Introducció a la resistència de materials

 

 •     R0.1 - Introducció
 •     R0.2 - Concepte de prisma mecànic
 •     R0.3 - Hipòtesi adoptades
 •     R0.4 - Equacions d'equivalència
 •     R0.5 - Ocupació de mètodes energètics per a càlcul de desplaçaments
 •     R0.6 - Sistemes isostàtics i hiperestàtics
 •     R0.7 - Diagrames d'esforços


    
R1 Esforç Axil

 

 •     R1.1 - Introducció
 •     R1.2 - Tensions normals
 •     R1.3 - Deformacions longitudinals
 •     R1.4 - Energia de deformació
 •     R1.5 - Elements hiperestàtics
 •     R1.6 - Estructures de barres articulades


    
R2 Flexió i tallant

 

 •     R2.1 - Introducció
 •     R2.2 - Tipus de flexió
 •     R2.3 - Relació entre esforços i distribució de càrrega
 •     R2.4 - Tensió normal: llei de Navier
 •     R2.5 - Flexió pura / simple simètrica
 •     R2.6 - Flexió no simètrica o desviada
 •     R2.7 - Flexió composta
 •     R2.8 - Equació general de l'elàstica
 •     R2.9 - Tensions tangencials
 •     R2.10 - Energia de deformació
 •     R2.11 - Sistemes hiperestàtics

    
R3 Torsió

 

 •     R3.1 - Introducció
 •     R3.2 - Torsió en prismes de secció circular massissa
 •     R3.3 - Torsió en prismes de secció circular buida
 •     R3.4 - Energia de deformació


    
R4 Vinclament

 

 •     R4.1 - Introducció
 •     R4.2 - Càrrega crítica d'Euler
 •     R4.3 - esveltesa mecànica
 •     R4.4 - Disseny d'elements esvelts sotmesos a compressió centrada
 
 
 
 
TEMARI DE PRÀCTIQUES
 1.      Càlcul de propietats de secció en bigues i diagrames d'esforços
 2.      Resolució de problemes d'elasticitat mitjançant programes de interpretats d'alt nivell tipus MATLAB / OCTAVE / FREEMAT
 3.      Introducció al càlcul d'estructures per ordinador I: aplicació a problemes bàsics de resistència de materials.
 4.      Introducció al càlcul d'estructures per ordinador II: aplicació a problemes bàsics de resistència de materials.