Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Sessions teòriques: Lliçons magistrals.
Durant aquestes sessions el professor explicarà fent ús de la pissarra i de les noves tecnologies els fonaments teòrics de l'assignatura i resoldrà alguns casos pràctics.
 
Sessions pràctiques (problemes): Resolució d'exercicis i problemes.
Durant aquestes sessions es plantejaran problemes i casos pràctics a resoldre pels estudiants d'un nivell similar als que els seran exigits en l'examen final. Alguns d'ells els resoldrà el professor a la pissarra i altres seran resolts pels estudiants i corregits al final de la sessió.
 
Sessions pràctiques (laboratori): Resolució d'exercicis i problemes problemes per part de l'alumne emprant eines informàtiques.
Durant aquestes sessions els alumnes aprendran a resoldre problemes de Elasticitat i Resistència de Materials recolzant-se el eines informàtiques com fulls de càlcul, programes de càlcul d'estructures pel mètode dels elements finits, eines de càlcul matemàtic, etc. Es plantejarà un cas concret, es lliurarà a l'alumne una memòria en la qual s'especifiqui el treball a realitzar i els documents que s'han de lliurar i durant la sessió es resoldran dubtes.
 
Durant les sessions de laboratori es desenvoluparan activitats encaminades a l'adquisició de la competència transversal ENAEE CT2 "Utilitzar diferents mètodes per comunicar-se de manera efectiva amb la comunitat d'enginyers i amb la societat en general". El detall de les mateixes estarà accessible a través de la Fitxa d'activitat corresponent, que es podrà consultar a l'Aula Virtual de l'assignatura per al curs actual.