Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

1. MÒDUL DE VOCABULARI CIENTIFICOTÈCNIC

Aquesta part del curs consisteix a abordar un mòdul d'anglès cientificotècnic bàsic. Aquest mòdul cobreix aspectes introductoris de l'anglès per a la ciència i la tecnologia.

Aquest mòdul conté vocabulari bàsic, que s'ampliarà, a més, amb altres mòduls basats en l'anàlisi i producció de textos i l'ús de l'anglès oral.

2. MÒDUL D'ANÀLISI DE TEXTOS EXTRETS DE DIVERSOS ÀMBITS DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA

Aquest mòdul s'organitza entorn de passatges de lectura relacionats amb el món de la ciència i la tecnologia.

3. MÒDUL DE GRAMÀTICA

Pel que fa a aspectes gramaticals, el curs revisarà una àmplia gamma de punts gramaticals,  des de la veu passiva i les frases de relatiu a l'adjectivació i l'ús correcte de connectors discursius en el discurs cientificotècnic.

Els aspectes gramaticals s'aborden principalment a partir d'aquest mòdul, però també transversalment a través de l'anàlisi de textos, l'escriptura d'aquests, i la recepció i producció oral.

4. MÒDUL D'ESCRIPTURA

Se centra en tasques d'escriptura relacionades amb els gèneres prototípics relacionats amb l'àmbit d'estudi de l'alumnat, i es presta atenció especial als gèneres que són necessaris per a facilitar l'accés de l'alumnat al món laboral.

5. MÒDUL ORAL

En aquest mòdul s'exerciten les destreses comunicatives de comprensió i producció oral en el marc de l'anglès professional específic de les enginyeries, principalment a través de la posada en pràctica (oral) de vocabulari i construccions típiques en una varietat de situacions comunicatives (role-plays, tasques en grup, etc.).