Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l'assignatura s'estructura en quatre activitats formatives: ensenyaments teòrics, ensenyaments pràctics (problemes), ensenyaments pràctics (laboratori), i treball personal. Aquestes activitats estaran catalogades com a presencials i no presencials, segons si estan pensades per ser realitzades dins o fora de l'horari de classe, respectivament.
En els ensenyaments teòrics s'emprarà la metodologia de lliçó magistral per a la presentació de conceptes i procediments fonamentals, així com resolució d'exercicis i problemes mitjançant el plantejament de tasques pràctiques relacionades amb l'aplicació d'aquests conceptes fonamentals. Part d'aquests exercicis i problemes es realitzaran en horari no presencial. A més, per a la seua resolució, l'alumne haurà de buscar informació més enllà de la presentada en la lliçó magistral i els exercicis i problemes resolts, mitjançant recerques bibliogràfiques i altres fonts d'informació.
En els ensenyaments pràctics (problemes) se centraran en l'aplicació pràctica dels conceptes i procediments introduïts en classe de teoria. Aquestes classes es dedicaran a la resolució d'exercicis i problemes plantejats en uns butlletins de problemes. L'alumne haurà de treballar els problemes de manera autònoma en horari no presencial abans de la seua resolució a l'aula.
Finalment, els ensenyaments pràctics (laboratori) tindran com a finalitat l'aplicació pràctica mitjançant treball de Laboratori dels conceptes i procediments treballats en les sessions de teoria i problemes. El treball en aquestes classes es basarà en les mitjanes experimentals, anàlisi de resultats obtinguts així com estimació d'errors i serà avaluat en horari presencial. La durada de cadascuna de les parts anteriors en cada sessió de laboratori serà determinada pel professor o professora responsable de la mateixa