Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1040 - Tecnologia Hídrica i Energètica en la Indústria Química

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc temàtic 1.  ENERGIA

Tema 1. FONTS ENERGÈTIQUES I RECURSOS ENERGÈTICS DE LA TERRA.Fonts primàries d'energia.Demanda i oferta d'energia.Interconversiones energètiques.Formes explotables de l'energia.

Tema 2. COMBUSTIÓ.Reaccions químiques de combustió i càlculs.Característiques físiques de la combustió. Rendiment energètic en combustió.Classificació i propietats dels combustibles industrials. Intercambiabilidad de combustibles. Propietats dels comburentes i dels productes de combustió.

Tema 3. CREMADORS. Cremadors per a combustibles sòlids. Cremadors per a combustibles líquids. Cremadors per a combustibles gasosos. Cremadors especials. Instal·lacions de combustió: control i dispositius de seguretat

Tema 4. COGENERACIÓ. Definició. Estalvi energètic associat a la cogeneración. Tecnologies per a la cogeneración. Exemples d'aplicacions.

Tema 5.GENERACIÓ I ÚS D'ENERGIA ELÈCTRICA. Centrals tèrmiques. Energia nuclear.

Tema 6. ENERGIES RENOVABLES. Energia solar i acumulació tèrmica. Energia eòlica. Biomassa. Energia geotérmica. Energia marina. Energia hidraúlica. Economia de l'hidrogen.

Bloc temàtic 2.  AIGUA

Tema 7. GESTIÓ D'AIGUA PER A ÚS HUMÀ I INDUSTRIAL. Usos de l'aigua. Cicle integral de l'aigua. Paper de l'aigua en la indústria. Balanços hídriccs per al consum humà. Balanços hídriccs en la indústria.

Tema 8. SISTEMES D'ABASTEIMENT D'AIGUA POTABLE. Infraestructures d'aigua potable. Fonts d'abastament. Captació. Conducció. Qualitat de les aigües. Tractament. Emmagatzematge. Distribució.

Tema 9. ESTACIONS DEPURADORES D'AIGÜES RESIDUALS. Pretractaments. Tractaments primaris. Tractaments secundaris. Tractaments de fangs. Desinfecció. Desodorització.

Tema 10. TECNOLOGIES AVANÇADES PER AL TRACTAMENT D'AIGÜES. Reactors biopel·lícula. Biomassa granular. Eliminació nitrogen. Microcontaminants. Eliminació d'olors.