Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1032 - Experimentació en Enginyeria Química II

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc A. Operacions Bàsiques amb Transferència de Matèria: 

  • Pràctica 1. Destil·lació intermitent d'una mescla aigua-àcid acètic. 
  • Pràctica 2. Diagrama d'equilibri líquid-vapor d'una mescla binària. 
  • Pràctica 3. Determinació del nombre de plats d'una columna de destil·lació. 
  • Pràctica 4. Absorció i desorció anhídrid carbònic - aigua en una columna.
  • Pràctica 5. Assecat de peces ceràmiques. 
Bloc B. Reactors químics. 
  • Pràctica 6. RDTA adiabàtic. Determinació de l'estequiometria i de l'entalpia de reacció.
  • Pràctica 7. Bateria de RCTA en sèrie. 
  • Pràctica 8. Hidròlisi de l'Acetat d'Etil. Estudi de la cinètica de reacció. 
Bloc C. Operacions Bàsiques amb Sòlids. 
  • Pràctica 9. Depuració fisicoquímica d'aigües residuals. 
  • Pràctica 10. Circulació de fluids a través de llits porosos. Permeabilitat. Filtració."