Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1016 - Química de Materials

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Part materials inorgànics
 
Tema 1. Química dels sòlids inorgànics. Compostos iònics, ceràmics i metalls.

1.1. Tipus d'enllaços.

1.2. Estructura cristal·lina.

1.3. Imperfeccions cristal·lines.

 

Tema 2. Estructura i caracterització dels compostos inorgànics: materials ceràmics, vitris i metàl·lics

2.1. Tècniques de resolució estructural i analítica dels materials: DRX, FRX, MEB / EDX, MET / EDX, ATD / TG, microscòpia de calefacció, dilatometria.

2.2. Materials ceràmics i vitris: Diagrames de fases de materials ceràmics d'interès. Vidres i vidrats ceràmics. Materials vitroceràmics. Altres materials ceràmics.

 

Tema 3. Mètodes de síntesi de sòlids d'interès industrial

3.1. Mètode de síntesi ceràmic

3.2. Mètodes de síntesi de química suau: sol-gel polimèric, sol-gel col·loïdal, via citrats (mètode Pechini)

3.3. Mètodes de síntesi d'alta pressió: síntesi solvotermal

3.4. Mètodes de síntesi a temperatures extremes: via làser

 

Tema 4. Processos industrials de materials inorgànics

4.1. Fabricació de l'alumini pel procés Bayer. Processos de reciclatge de l'alumini

4.2. Fabricació de silicat de sodi. Aplicacions més importants. Aspectes mediambientals

4.3. Fabricació del ciment pòrtland. Fases de fabricació. Reaccions. Ciments pòrtland especials

4.4. Fabricació de materials vitris i vitroceràmics. Fabricació de frites i esmalts ceràmics

 

 

Part materials orgànics

 

Tema 5: Reactivitat química i reaccions orgàniques

5.1. Tipus de reaccions: addició, substitució, eliminació, transposició. Intermedis de reacció. Mecanismes de reacció.


5.2. Grups funcionals en Química Orgánica. Reactivitat.

 

Tema 6. Introducció a la química de polímers

6.1. Introducció als polímers y desenvolupament històric.

6.2. Definicions bàsiques.

6.3. Nomenclatura.

 

Tema 7. Polímers vinílics

7.1. Conceptes generals

7.2. Polimerització radicalària

7.3. Polimerització iònica: catiònica i aniònica

7.4. Polimerització amb complexos de coordinació com a catalitzadors.

7.5. Principals polímers vinílics i les seues aplicacions.


Tema 8. Polímers no vinílics

8.1. Conceptes generals

8.2. Poliésters i polímers relacionats

8.3. Poliamides i polímers relacionats

8.4. Polímers de fenol-formaldehid, urea-formaldehid i melanina-formaldehid.

8.5. Altres polímers orgànics

 

Tema 9. Polímers naturals

9.1. Polisacàrids, proteïnes i àcids nucleics

9.2. Altres polímers naturals

9.3. Polímers i medi ambient

 

Tema 10. Estructura i caracterització dels polímers orgànics

10.1. Pes molecular del polímers y técniques de medida.

10.2. Cristal·linitat dels polímers.

10.3. Técniques d’analisi: térmiques, espectoscòpiques, microscòpiques.