Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1012 - Ampliació de Química (Química)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

42 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB04 - Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seues aplicacions en l’enginyeria.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de realitzar càlculs per a l’obtenció de la concentració d’espècies químiques en mostres problema.

CG06 - Ser capaç de realitzar càlculs per a l’obtenció de constants cinètiques i els ordres de reacció.

CG03 - Ser capaç d’utilitzar el llenguatge químic associat als processos de cinètica química i catàlisi .

CG03 - Ser capaç d’utilitzar el llenguatge químic associat a l’anàlisi quantitativa clàssic i instrumental, així com de les tècniques de separació.

CB04 - Saber diferenciar les principals tècniques instrumentals, i en particular les espectroscòpiques.

CB04 - Saber diferenciar els distints tipus de volumetries i gravimetries.

CB04 - Saber diferenciar els distints mètodes d’obtenció de lleis cinètiques.

CB04 - Aplicar la termodinàmica a l’estudi dels fenòmens de superfície.

CB04 - Analitzar l’efecte dels catalitzadors sobre el procés químic.