Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1043 - Estratègies d'Aprenentatge de la Llengua Catalana I

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboración y/o exposición de trabajos

10%

Examen oral

10%

Criteris de superació

L’avaluació es farà fonamentalment a partir d’un examen oral eliminatori (apte/no apte) i d’un examen escrit, però les comunicacions orals o escrites amb el professor, en especial els missatges electrònics, són avaluables, ja que proporcionen indicis ben clars sobre el nivell de coneixement, ús i implicació en l’ús de la llengua catalana. L’aprovat requereix la qualificació “apte/a” en l’examen oral i un 5 (sobre 10) o més en l’examen escrit. Els detalls sobre els exàmens es faciliten en el programa d’aula.