Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1027 - Recursos en Educació Física

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI35 - Conèixer els elements i fonaments de l’expressió corporal i la comunicació no verbal

DDUJI36 - Conèixer què són les activitats en la naturalesa i els aspectes organitzatius que es deriven del seu desenvolupament.

DDUJI37 - Conèixer i analitzar el paper de l’esport i de l’activitat física en la societat contemporània i reconèixer la seua influència en distints àmbits socials i culturals.

DDUJI38 - Donar a conèixer les diferents tècniques i modalitats de la recreació i l’educació en i per al temps lliure.

DDUJI39 - Emprar els fonaments de l’expressió corporal, la iniciació esportiva, el desenvolupament de les capacitats físiques i els diferents tipus de jocs motors en l’escola.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge