Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1018 - Didàctica de les Ciències Naturals

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Elaboració i/o exposició de treballs

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) suposarà un 40% de la nota final, serà necessari traure un 4.5 de un màxim de 10 per a poder amitjanar amb la resta de proves.

Observació/execució de tasques i pràctiques suposarà un 20% de la nota final. L'assistència a les pràctiques és voluntària.

Elaboració i/o exposició de treballs suposarà un 40% de la nota final. És necessari realitzar les activitats que tinguen caràcter obligatori per a poder amitjanar amb la resta de proves.

Tant les pràctiques de laboratori com els treballs s'han de realitzar durant el curs segons el calendari establert. Per tant, no es podrà fer cap pràctica de laboratori ni lliurar cap treball una vegada hagen finalitzat les classes.

L'alumnat necessita haver realitzar alguna pràctica o treball per poder aprobar l'assignatura perquè l'examen suposa un 40% de la nota final.

Els requisits per aprovar en la segona convocatòria són els mateixos que per a la primera. No es podrà lliurar cap treball ni realitzar cap pràctica de laboratori una vegada hagen finalitzat les classes.

La presentació a l'examen, l'assistència a una pràctica o la realització d'un treball es considerarà com a presentat a la convocatòria.