Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1018 - Didàctica de les Ciències Naturals

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD01 - Comprendre els principis bàsics dels Ciències experimentals ( Biologia i Geologia)

DD02 - Conèixer el currículum escolar d’aquestes ciències

DD03 - Plantejar i resoldre problemes associats amb les ciències a la vida quotidiana

DD04 - Valorar la ciència com fet cultural

DD05 - Reconèixer la mútua influència entre ciència, societat i desenvolupament tecnològic, així com les conductes ciutadanes pertinents, per a procurar un futur sostenible

DD06 - Desenvolupar continguts mitjançant recursos didàctics adequats a aquesta etapa

DDUJI25 - Aprendre tècniques experimentals

DDUJI26 - Conéixer la metodologia científica

DDUJI28 - Desenvolupar l’interès i el respecte pel medi natural

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge