SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

Curs 2 - Anual

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

627 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

Reconeixement

627 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O34 - Intervenció Psicoeducativa en Trastorns de Conducta

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

Reconeixement

627 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O35 - Intervenció Primerenca

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

Reconeixement

627 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

Reconeixement

L27 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

Reconeixement

L27 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O34 - Intervenció Psicoeducativa en Trastorns de Conducta

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

Reconeixement

L27 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O35 - Intervenció Primerenca

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

Reconeixement

M28 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

Reconeixement

M28 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O34 - Intervenció Psicoeducativa en Trastorns de Conducta

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

Reconeixement

M28 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

O35 - Intervenció Primerenca

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

Reconeixement

MI1020 - Dificultats d'Aprenentatge en l'Educació Infantil

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

Reconeixement

O15 - Intervenció Psicoeducativa en Problemes d'Aprenentatge

P34 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

Reconeixement

O34 - Intervenció Psicoeducativa en Trastorns de Conducta

P34 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

Reconeixement

O35 - Intervenció Primerenca

P34 - Bases Psicològiques de l'Educació Especial

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

Reconeixement
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16