Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1014 - Dificultats d'Aprenentatge i Desenvolupament

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB03 - Identificar i conèixer les dificultats d’aprenentatge en el raonament logicomatemàtic

FB03 - Identificar i conèixer les dificultats d’aprenentatge en la lectura i l’escriptura

FB03 - Identificar i conèixer les principals disfuncions en el desenvolupament de la personalitat (6-12 anys)

FB06 - Conèixer programes i elaborar materials per a la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb dificultats d’aprenentatge, diferents capacitats i/o distints ritmes d’aprenentatge

FBUJI24 - Reconéixer i identificar de forma conceptual les dificultats d’aprenentatge

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge