Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1040 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

100%

Criteris de superació

    • Condició d'“aprovat”: un TFG es considerarà aprovat sempre que haja obtingut un 5 sobre 10 en cadascuna de les parts (tant en el treball escrit, com en la defensa oral). Per tant, un estudiant o una estudianta que tinga la màxima nota en el treball escrit, però que no arribe a un 5 en la defensa oral, ha de repetir la defensa oral en la següent convocatòria. A més, tant si el treball escrit es considera aprovat com si no, l’estudiant o l'estudianta ha de tornar a trametre el treball escrit en els terminis establerts per a la segona convocatòria.

    • Condició de “no presentat”: un TFG es considerarà no presentat quan l’estudiant o l'estudianta no defense oralment el seu TFG davant de la Comissió Avaluadora (professor o professora avaluador extern i tutor o tutora). I igual que en el cas anterior, l’estudiantat ha de tornar a trametre el treball escrit en els terminis establerts per a la segona convocatòria.

    Els aspectes a avaluar del TFG, relacionats amb els criteris de superació de l’assignatura TFG, queden ampliats i definits d’una manera més completa i actualitzada al curs actual en els annexos del document del Treball de Final de Grau.