SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

- Observar i analitzar el centre i la classe.

- Participar, activament o com a simple observador, en les reunions o sessions de treball dels equips docents, si aquests ho consideren convenient.

- Estudiar els programes i objectius de diverses publicacions referents als nivells i cicles en què du a terme les pràctiques.

- Planificar i desenvolupar progressivament unitats temàtiques, sota la supervisió del mestre o de la mestra.

- És preceptiu realitzar aquesta tasca i entregar al tutor o tutora una memòria amb les programacions d'aquesta fase.

9. Planificació d’activitats

ACTIVITATS DE L’ESTUDIANTAT

L’estudiantat cal que planifique la tasca que fa amb el professorat tutor i el mestre supervisor, que el rep a l’aula, en funció dels objectius que s’han assenyalat per a cada curs, així com en funció de la durada de les pràctiques. Ara bé, com a orientació general es pot recomanar que l’estudiantat realitze les activitats següents:

ACTIVITATS i OBJECTIUS

A )Adaptació/preparació    (1 setmana)

Observar i analitzar el centre i la classe.

Durant els primers dies d’aquesta primera setmana, l’alumnat estarà sota la supervisió d’algun membre de l’equip directiu, el qual li facilitarà els documents necessaris per entendre les singularitats del centre. Posteriorment se li assignarà una classe on començarà l’observació i anàlisi corresponent.

b) Col·laboració (2 setmanes)

Participar, activament o com a simple observador, en les reunions o sessions de treball dels equips docents, si aquests ho consideren convenient.

Estudiar els programes i objectius de diverses publicacions referents a la etapa i nivells en què du a terme les pràctiques.

C) Intervenció (7 setmanes)  

Planificar i desenvolupar progressivament unitats temàtiques de totes les àrees, sota la supervisió del mestre. Serà preceptiu realitzar aquesta tasca i entregar al tutor o tutora una programació d’aquesta fas

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16