Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1021 - L'Educació en el Món Actual

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

METODOLOGIA DE TREBALL

Treball en grup:
 
Seminaris sobre textos
 
En cadascun dels temes es realitzarà una lectura de textos. Es redactarà un informe que done compte de la idea principal (tesi, marc teòric, posició) dels textos seleccionats, el contrast dels arguments de cada autor o autora amb els de els altres i una crítica del grup.
 
Els informes seran penjats a l'aula virtual abans de cada debat.
 
Debats
 
Els informes sobre els textos seran el punt de partida per al debat de cada tema. Els grups resumiran la seva postura i aportaran arguments per dinamitzar la discussió.
 
Dinàmiques de treball i intervenció sobre conflictes.
 
Els grups hauran de plantejar reflexions a l'aula a partir de conceptes vists en classe per a això hauran de fer ús de dinàmiques participatives.
 
Treball individual
 
Cada estudiant haurà de fer per cada bloc temàtic un exercici d'argumentació.
 
Consistirà en la redacció d'una argumentació contrastada a partir d'un supòsit en el qual es plantejarà situació conflictiva. Els eixos de la reflexió seran: la localització de les claus del conflicte, la seva relació amb els textos treballats en classe, el debat generat i la pròpia experiència, i una proposta de solució