Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1021 - L'Educació en el Món Actual

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

29 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB10 - Crear i mantenir llaços de comunicació amb les famílies per a incidir eficaçment en el procés educatiu

FB12 - Promoure i col·laborar en accions dins i fora de l’escola, organitzades per famílies, ajuntaments i altres institucions amb incidència en la formació ciutadana.

FB13 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l’educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles; canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals; multiculturalitat i interculturalitat; discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible

FB14 - Conèixer l’evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d’estils de vida i educació en el context familiar.

FBUJI38 - Conèixer les característiques fonamentals del món actual i la seua rellevància per a l’educació

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge