SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1014 - Didàctica General

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració i/o exposició de treballs

25%

Projectes

25%

Criteris de superació

L'avaluació es realitzarà al llarg del curs sobre la base dels exàmens, la participació en classe i els treballs individuals i en grup derivats de les pràctiques, seminaris, etc.

La participació en les proves serà estrictament necessària per a considerar l'estudiantat com a presentat en una convocatòria.

La qualificació mínima per a la superació de l’assignatura serà de 5 sobre 10, en cadascun dels apartats esmentats (exàmens, treballs individuals i en grup derivats de les pràctiques, seminaris, participació en classe, etc.).

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16