CS1036 - Mobilitat i Seguretat Viària

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

I. Règim jurídic del tràfic, la mobilitat i la seguretat vial.

II. El factor humà en la conducció

III. La prevenció en seguretat vial.