Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1035 - Política Criminal

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

 

1.Política, Política Criminal, Psicologia social i Dret Penal.

1.Percepció de la realitat social i política criminal

1.1.- Formació d'impressions i creences psicosocials

1.2.- Sistema de creences i models decisionals: aparició d'actituds psicosocials

1.3.- Influència d'estereotips, prejuís socials i discriminació en la política criminal

1.4.- Polítiques socials i prevenció social del delicte1.Política, Política Criminal i Dret Penal.

2.Concepte de Política Criminal

3.Política general i política criminal.

                4.Dret Penal: Dogmàtica i Política Criminal.

 

 

2.Evolució de l'Estat i evolució de la Política Criminal.

1.            Evolució de la legislació penal i Política Criminal.

2.            Il·lustració i Codificació: El naixement de l'Estat liberal de Dret.

3.            Intervencionisme i Dret Penal: L'Estat social de Dret.

4.            Dret Penal i garanties individuals: L'Estat democràtic de Dret.

5.            La concepció politicocriminal de la Constitució Espanyola.

 

3.Política Criminal, Criminologia i sistema penal.

1.            Criminologia i Política Criminal.

2.            Victimologia i Política Criminal.

3.            Sistema punitiu i Política Criminal: Especial referència a les penes de mort, de presó i a les seues alternatives.La mediació penal.

4.            Sistema penitenciari i Política Criminal.

5.            Sistema d'enjudiciament penal i Política Criminal.

6.            Sistema de responsabilitat penal del menor d'edat i Política Criminal.

 

4.Modernes tendències i projeccions de la Política Criminal en un món globalitzat.

1.             Globalització i Política Criminal.

2.             Política Criminal i Dret Penal funcionalista.

3.             Política Criminal i Dret Penal simbòlic.

4.             Política Criminal i Dret Penal de l'enemic.

 

5.Tutela penal de la vida

1.            Protecció juridicopenal de la vida humana.

2.            La distinció entre homicidi i assassinat.

3.            El suïcidi i el debat social sobre l'eutanàsia.

4.            Legalitat i il·legalitat de l'avortament consentit per la dona embarassada.

 

6.Tutela penal de la llibertat.

1.            La llibertat com a objecte de protecció penal.

2.            Llibertat de moviments: Detenció i segrest.

 

7.Tutela penal de l'autodeterminació i indemnitat sexual.

1.             La llibertat i indemnitat sexual en l'Estat de Dret.

2.             Llibertat sexual, prostitució i dignitat humana.

3.             Protecció penal de la indemnitat sexual dels menors d'edat.

 

8.Límits penals de la llibertat d'expressió

1.            Honor, intimitat i llibertat d'expressió.

2.            Mitjans d'informació i conflicte de drets constitucionals.

 

9.Tutela penal de la família.

1.            Conflictes intrafamiliars en sentit ampli, respecte a la vida privada i intervenció dels poders públics.

2.            Violència domèstica i de gènere: la resposta del Dret Penal.

 

10.Protecció penal dels interessos col·lectius.

1.            Protecció penal dels béns jurídics supraindividuals.

2.            Política penal en matèria de tràfic de drogues.

3.            Ordenació del territori, medi ambient i incendis forestals: Deteriorament, política i reacció penal.

4.            Política penal en matèria de seguretat del tràfic rodat.

5.            Els delictes socioeconòmics i la denominada delinqüència de coll blanc.La resposta penal enfront de la corrupció econòmica i política.

 

11.Dret Penal polític.

1.            Tutela penal de la comunitat internacional.

2.            Tutela penal de la Constitució i de l'orde públic: Terrorisme.

3.            Política criminal i diversitat cultural.Els reptes del Dret Penal de les societats heterogènies.

 

12.Política Criminal i modernes tecnologies.

1.            Revolució tecnològica i de les comunicacions, evolució de la societat i transformació de l'Estat.

2.            Les noves formes de criminalitat i els reptes del Dret Penal de la Tercera Revolució Industrial.