Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1035 - Política Criminal

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG9 - Raonament crític.

Coneixement i aplicació de les teories explicatives del fenomen de la delinqüència i valoració de les estratègies davant del crim.

LB3 Capacitat d’elaborar informes criminològics i estratègies politicocriminals.

Resultats d'aprenentatge

RAC6 Conèixer les possibilitats i els límits del dret penal com a instrument per a l’ordenació de la convivència.

RAC5 Identificar els factors que influeixen en la configuració de les polítiques públiques de reacció enfront del delicte.

RAC19 Analitzar el context de creació o modificació de tipus penals i valorar si s’adeqüen o no la realitat criminal espanyola.

RAC18 Avaluar les formes d’actuació en què es basen els poders públics per a combatre la delinqüència.

RAC17 Conèixer les distintes polítiques públiques en l’àmbit penal i els seus problemes actuals.