Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1028 - Víctima i Sistema de Justícia

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG9 - Raonament crític.

DPE Capacitat per a analitzar el sistema de garanties penals i les seues institucions bàsiques i aplicar-ho als diversos àmbits d’actuació i especialitats. 

DPR Capacitat per a analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal.

LB2 Capacitat per a atendre, donar suport i assessorar els que han sigut víctimes d’algun delicte.

PS Coneixement i comprensió dels principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions  i la seua aplicació pràctica. 

Resultats d'aprenentatge

RADPR21 Conèixer el procés de victimització, comprenent des dels aspectes teòrics, preventius, d’avaluació i intervenció.

RADPR20 Conèixer els aspectes generals de la victimologia (concepte, tipus de víctima i mediació), així com la legislació pertinent.

RADPR19 Conèixer i aplicar els drets que assisteixen a la víctima de la perpetració d’un fet delictiu.

RADPR18 Conèixer els drets que assisteixen a les víctimes en el procés penal: l’exercici de l’acció penal i l’acció civil de reparació del dany.