Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1019 - Avaluació Psicològica Forense i Psicologia del Testimoni

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG3 - Capacitat de gestió de la informació.

PB1 Coneixement i comprensió dels mecanismes i lleis bàsiques dels distints processos psicològics i la seua aplicació pràctica.

PETS1 Coneixement i anàlisi de conceptes bàsics en avaluació i intervenció psicològica i la seua aplicació pràctica. 

Resultats d'aprenentatge

RAPETS5 Interpretar dades de comportament criminal per mitjà d’informació procedent d’avaluació psicològica forense.

RAPETS4 Dissenyar perfils criminals utilitzant dades procedents d’avaluació psicològica forense.

RAPETS3 Capacitat de sol·licitar i transmetre informació a un pèrit psicòleg.

RAPB9 Analitzar críticament els testimonis en distints nivells (experts, adults, xiquets, esdeveniments…).

RAPB8 Valorar les distintes tècniques d’anàlisi de credibilitat i detecció de l’engany, i els seus àmbits d’aplicació apropiats.

RAPB7 Diferenciar les tècniques i instruments de l’avaluació psicològica forense en distints àmbits (imputabilitat, classificació de grau penitenciari, risc per a la reincidència, dany psicològic, etc.).