Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1009 - Prevenció i Intervenció Psicosocial amb Delinqüents

Curs 2 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Els mètodes docents que s'utilitzen en l'assignatura són diversos i poden desglossar-se en els següents:

- Sessions presencials. Consisteixen en l'exposició, per part de la professora, del tema teòric corresponent. Es tracta del model de lliçó magistral que permet al docent presentar els aspectes més rellevants de cada tema. S'afavorirà la participació, a mesura que s'ofereixen coneixements. Així mateix, en aquestes sessions presencials, l'alumnat que haurà treballat prèviament amb els seus companys i companyes en sessions no presencials, diferents aspectes teoricopràctics relacionats amb els temes estudiats. També en aquestes sessions presencials, l'alumnat realitzarà activitats pràctiques relacionades amb els continguts teòrics adquirits.

- Sessions no presencials. Tenen com a objecte fomentar la construcció del coneixement per part de l'estudiantat. L'alumnat, seguint determinades directrius de la professora, realitzarà amb els seus companys, alguns treballs. Aquests poden referir-se a qüestions com ara cerca d'informació documental especialitzada, reflexió contrastada i justificada sobre algun tema de criminologia, disseny d'un projecte de prevenció sobre delinqüència.

- Tutories. L'alumnat disposa d'un horari de tutories en les quals la professora guia a l'alumne en la construcció del seu coneixement. Els orienta en l'elaboració dels treballs, resol dubtes o dificultats relacionades amb la matèria.

- Aula virtual. En aquest espai virtual, els i les alumnes poden trobar documents, informació o notícies rellevants de l'assignatura. Així com l'estructuració completa i els fòrums pertinents.