Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1009 - Prevenció i Intervenció Psicosocial amb Delinqüents

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

54 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG10 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat

CG12 - Treball en un equip interdisciplinari.

PEE Identificació, preparació i realització d’intervencions apropiades per a aconseguir els objectius plantejats utilitzant els resultats de l’avaluació i les activitats de desenvolupament.

PS Coneixement i comprensió dels principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions  i la seua aplicació pràctica.

Resultats d'aprenentatge

RAPS6 Conéixer els principals models i teories d’intervenció psicosocial en l’àmbit de la delinqüència

RAPS5 Planificar estratègies de promoció i optimització de la vida familiar i escolar, una vegada identificats els factors de risc.

RAPS4 Analitzar i comprendre les diferències en la resposta psicosocial en funció de la diversitat de cultures i de contextos socials

RAPS3 Adquirir destreses en el treball interdisciplinari en contextos variats

RAPEE3 Desenvolupar habilitats en la metodologia i tècniques emprades en la prevenció i intervenció psicoeducativa.