CS1004 - Règim i Organització de la Seguretat

Curs 1 - Anual

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.

04

juny

2018

1a ordinària (Maig)

Teoria

horari aula
16:00-19:00

JB2007AA, JB2006AA

05

juliol

2018

2a ordinària (Juny-Juliol)

Teoria

horari aula
16:00-19:00

JB2104AA