Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

Curs 1 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

65 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

13 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG10 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat

CG9 - Raonament crític.

SE Comprendre i aplicar els coneixements sobre sociologia general, desviació social, mètodes i tècniques d’investigació social i ètica i deontologia professional

Resultats d'aprenentatge

RASE6 Capacitat per a comprendre tècniques quantitatives i qualitatives d’investigació social.

RASE5 Capacitat per a aprendre a formular i participar en projectes d’investigació social.

RASE4 Capacitat per a fonamentar estructuralment processos de desviació social i delinqüència

RASE3 Capacitat per a localitzar i discriminar fonts de dades sobre desviació social i delinqüència.

RASE2 Capacitat per a identificar i interpretar els factors que estructuren les desigualtats socials

RASE1 Conéixer la relació entre distints processos socials