SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1003 - Història del Dret (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Per a poder aprovar l’assignatura caldrà obtindre 5 punts de nota mínima, després de sumar la part pràctica (2 punts) i la part teòrica (8 punts).

La part pràctica consistirà en la realització de dos treballs escrits (1 punt cadascun) a partir de la lectura d’articles o el visionat d’una peça audiovisual, que el professor indicarà en classe.

La part teòrica serà un examen escrit amb dos preguntes (4 punts cadascuna) sobre els continguts explicats en classe al llarg del curs.

L’alumne o l’alumna es considerarà presentat quan realitze l’examen escrit.

La nota dels treballs realitzats en la part pràctica durant la primera convocatòria es manté per a la segona convocatòria.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16