Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1028 - Direcció Financera Avançada

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

Per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir com a mínim 3,5 punts sobre 10 en la qualificació de l'examen escrit. Les notes dels treballs se sumaran a la nota obtinguda en l'examen. Les notes dels treballs es podran guardar fins a la segona convocatòria, no sent possible mantenir aquestes notes per a cursos acadèmics posteriors. Per superar l'assignatura serà necessari l'obtenció d'una nota mínina d'un 5 considerant els diferents tipus de prova ( Notes dels treballs + examen escrit).

Perquè l'estudiant es consideri presentat ha d'assistir a l'examen.

Estratègies per recuperar suspensos:

Els alumnes que no aconsegueixin 3,5 punts en la nota de l'examen escrit hauran de tornar a examinar-se durant el període de recuperació. No és possible recuperar les notes dels treballs realitzats.