Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Contracte d'aprenentatge

100%

Criteris de superació

Perquè l’estudiant desenvolupe les competències de l’assignatura de forma autònoma, aprenent a aprendre i regulant el procés d’aprenentatge al seu propi ritme, l'alumne adquireix el compromís a implicar-se en el seu procés de forma activa. Aquesta condició és obligatòria per a tot l’estudiant pel fet de cursar aquesta assignatura.

El sistema d'avaluació (contracte d'aprenentatge) val el 100% dividit en les següents probes d'avaluació: 

·         Examen escrit final (30%)

·         Treball escrit (20%)

·         Presentació oral (50%)

Per a aprovar l’assignatura, els estudiants estan obligats a aconseguir el 50% de la qualificació en cadascuna de les 3 proves que composen el sistema d’avaluació. L’entrega del "Treball escrit" és obligatòria per a poder presentar-se a la "Presentació oral".

 

Sistema de recuperació (segona convocatòria del curs):

Es podran recuperar les 3 proves. Les qualificacions de les parts superades es guarden per a la segona convocatòria del curs, sent obligatori per a aprovar repetir i superar el 50% de les proves no superades i obtindre la qualificació de 5. No obstant, la proba de “Treball escrit” que es presente per segona vegada, sols computarà el 10%.

 

Criteris de “presentat” a l'assignatura:

La participació o lliurament de qualsevol de les proves serà raó suficient perquè l’alumne reba una nota i siga considerat presentat a l’assignatura.