Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1014 - Direcció d'Empreses

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia consistirà en classes teòriques, classes pràctiques amb resolució de casos i problemes, i tutories.

Els conceptes teòrics seran desenvolupats a través d'activitats individuals i grupals en les sessions teòriques, en les quals el professorat guiara les activitats per a assolir els conceptes teòrics, amb introducció de discussió de lectures, casos o vídeos relacionats amb els diferents temes. L'alumnat ha de realitzar activitats breus, proposades pel professorat abans de les sessions teòriques, per a un major aprofitament d'aquestes.

En les sessions pràctiques es proposaran diverses activitats com casos d'empreses amb preguntes per resoldre,  la resolució d'exercicis, activitats de joc de rol, o elaboració d'informes, entre d'altres, perquè l'alumnat aplique els conceptes teòrics per a poder identificar problemàtiques i aportar solucions a aquestes. Es realitzaran activitats en grup, per a aprendre així a cooperar, defensar les seues postures i respectar els altres membres de l'equip. Algunes de les activitats proposades requeriran haver llegit anteriorment al dia de la seua resolució en classe.
 
A més, entre aquestes activitats es proposarà també la elaboració de treballs acadèmics, relacionats també amb l'aplicació pràctica dels diferents conceptes teòrics al cas real d'una empresa.
 
Algunes de les activitats hauran d'exposar-se oralment.
 
Les tutories permetran guiar l'aprenentatgei aportar a l'estudiantat retroalimentació.