SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1033 - Economia de la Innovació i el Canvi Tecnològic

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

La qualificació de l’estudiantat, en una escala de 0 a 10, serà la suma de la puntuació obtinguda a l'examen final (fins a 7 punts) i aquella obtinguda gràcies a la avaluació continua d'exercicis a l'Aula Virtual i questions a classe o amb un complement d'avaluació a l'examen final, en cas de no realització o renuncia a l'avaluació continua (fins a 3 punts).

Per a superar l’assignatura serà necessari i suficient assolir un mínim de 5 punts com a suma de les proves plantejades. Es considera que s'ha presentat a la convocatòria l'estudiantat que es presente a l'examen final.

L'estudiant podrà utilitzar per a la segona convocatòria la nota de l'avaluació continua. En les posteriors convocatòries s'haurà de fer un examen escrit sobre tots els continguts de les classes teòriques i pràctiques.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16