Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1026 - Dret Mercantil i Tributari de Societats

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

48 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG06 - Resolució de problemes.

CG12 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

EC10 - Coneixement bàsic de les normes i regles jurídiques aplicables a l’economia i a l’activitat de les empreses

EA04 – Habilitat en la recerca d’informació i investigació

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar la seua experiència i criteri per a analitzar les causes d’un problema i construir una solució més eficient i eficaç.

Conèixer i distingir les diferents modalitats de les societats mercantils, així com per a valorar els requisits jurídics en la constitució de cada una d’elles.

Conèixer el règim jurídic dels principals impostos que graven l’activitat econòmica de la societat mercantil

Conèixer el règim jurídic dels principals impostos que graven les operacions societàries

Conèixer el règim de funcionament de les societats mercantils amb especial incidència en les obligacions dels gestors d’empreses

Comunicar-se amb soltesa per escrit, estructurant el contingut del text i els suports gràfics per a facilitar la comprensió i interès del lector en escrits d’extensió mitjana

Buscar i presentar informació rellevant de forma estructurada, tant en aspectes de forma com de fons.