Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1013 - Direcció Financera

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

La nota de l'assignatura s'obtindrà com a resultat de sumar la valoració obtinguda en cada una de les proves de les quals consta l'assignatura. Per a superar l'assignatura, l'estudiant o l'estudianta ha d'obtenir una qualificació mínima del 50%, en l'examen, i addicionalment obtenir una qualificació global (examen més treball) mínima de 5 punts.

La qualificació obtinguda pels estudiants o les estudiantes que no obtinguen el mínim requerit per aprovar en l'examen escrit serà la nota obtinguda en l'examen escrit.

Un estudiant o una estudianta es considerarà presentat en una convocatòria per curs acadèmic quan es presente a l'examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes).