Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1011 - Estadística

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EC01 - Conèixer les eines matemàtiques bàsiques per a la presa de decisions empresarials

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’analitzar i resoldre problemes d’estimació.

Ser capaç d’analitzar i resoldre problemes de probabilitat.

Ser capaç d’analitzar i resoldre problemes de contrastos d’hipòtesis.

Ser capaç de recollir dades, ordenar-les i interpretar-les.

Organitzar i integrar mentalment diversos components de la realitat i explicar-la a través de models holístics (globals) .

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Abordar situacions noves o complexes en col·laboració amb altres fins a arribar a dissenyar un pla coherent amb accions concretes.