Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1049 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'estudiant s'iniciarà en les activitats necessàries per a complir amb els objectius d'aprenentatge, tenint per tant que realitzar consultes a pàgines Web, biblioteques universitàries, revistes especialitzades, bases de dades, etc. Tot això davall la supervisió del tutor assignat. Serà per tant el tutor el que fixarà amb cada estudiant el pla de treball de forma individual i personalitzada.

A pesar d'això, independentment de que la metodologia concreta depenga del tutor i la temàtica específica a tractar, tots els TFG hauran de respectar les següents normes formals d'estil :

1) Tipus de lletra:

  • Text: Arial 11 punts.
  • Notes a peu de pàgina: Arial 10 punts.

2) Espai interlineal: 1,5 punts.

3) Marges: 2,5 cm marge superior i inferior i 3 cm marge esquerre i dret.

4) Alineació: Text justificat.

5) Extensió: entre 12.000 i 20.000 paraules.

6) Figures i taules: s'han d'integrar en el document el més pròximes possibles al lloc en què se citen i es numeraran correlativament.

7) Referències bibliogràfiques: Harvard System of Referencing Guide, disponible en: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm. Se situaran al final del document i ordenades per orde alfabètic.

8) Numeració de les pàgines: les pàgines han de ser numerades en números aràbics en la part inferior.

9) Estructura mínima: els TFG, d'acord amb les estrcuturas de referència plantejades per a les diferents tipologies de TFG en l'apartat 6 d'esta guia , han de comptar amb una estructura mínima que incloga índex, introducció, desenrotllament, conclusions i bibliografia.

10) Presentació TFG: El TFG es presentarà en format electrònic i en paper en el mode determinat en l'apartat 10.2 d'esta guia.

11) Portada: inclourà la informació següent:

El tutor, com a responsable acadèmic del TFG, guiarà l'estudiant en el seguiment i adaptació, si fóra necessari, d'estes normes d'estil.