AE1045 - Dret del Treball

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Els ensenyaments teòrics comprendran tant l'exposició de la matèria a classe per part del docent com la realització per l'alumne de totes aquelles activitats que es consideren tendencialment dirigides a que l'alumne adquireixi els coneixements teòrics necessaris per assolir les competències previstes. Al costat de les anteriors, també estan programades la realització per part dels alumnes de diverses activitats o tasques-individuals o en grup-algunes voluntàries i altres obligatòries que vagin introduint a l'alumne en el camí de l'autoaprenentatge. Aquestes activitats poden ser tant de tipus presencial com no presencial. Al costat de les anteriors, la solució de problemes bàsics constitueix una part important de la presencialitat, tal com es desprèn del valor que després adquireix en l'avaluació de l'assignatura.