Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1041 - Direcció de la Innovació en l'Empresa

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

PART I. INTRODUCCIÓ A lA DIRECCIÓ DE LA INNOVACIÓ

TEMA 1. QUÈ ÉS LA DIRECCIÓ DE LA INNOVACIÓ I PER QUÈ ÉS IMPORTANT PER A l'EMPRESA?

1. La importància de la innovació tecnològica
2. L'impacte de la innovació en la societat
3. La direcció estratègica de la innovació

TEMA 2. INNOVACIÓ: CONCEPTES BÀSICS

1. El concepte d'innovació. Innovació enfront d'invenció
2. Tipus d'innovació
3. El procés d'innovació tecnològica

4. Les fonts d'innnovació.

TEMA 3. LA DINÀMICA DE LA INNOVACIÓ EN LA INDÚSTRIA

1. El cicle de vida de les tecnologies.
2. Corbes tecnològiques amb forma d'S

3. Cicles tecnològics. La dinàmica de la innovació tecnològica.
4. El procés de difusió de les innovacions


PART II. ANÀLISI ESTRATÈGICA DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN L'EMPRESA

TEMA 4. ANÀLISI DE L'ENTORN I INNOVACIÓ

1. Els sistemes nacionals d'innovació
2. El paper de les institucions públiques en el foment de la innovació empresarial
3. Els clusters tecnològics
4. Els patrons sectorials d'innovació tecnològica
5. L'impacte de la innovació tecnològica en l'entorn competitiu

6. Eines d'anàlisi de l'entorn tecnològic

TEMA 5. ANÀLISI INTERN I INNOVACIÓ

1. La innovació i la tecnología com a font d'avantatge competitiu: les capacitats essencials de l'empresa
2. L'anàlisi de la capacitat innovadora.

3. L'anàlisi dels recursos tecnològics 

 


PART III. ESTRATÈGIES EN L'EMPRESA INNOVADORA


TEMA 6. GENERACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA TECNOLOGIA

1. L'estratègia d'innovació i l'estratègia tecnològica

2. El moment d'entrada

3. Desenvolupament intern enfront la cooperació

4. La transferència de tecnologia

5. La protecció de la innovació

5.1. Els mecanismes de protecció de la innovació
5.2. Factors que influeixen en la capacitat de l'empresa per beneficiar-se de la seva innovació tecnològica


PART IV. LA IMPLANTACIÓ DE LES ESTRATÈGIES D'INNOVACIÓ TECNOLÒGICA:CREACIÓ DE LES CONDICIONS PER A la INNOVACIÓ

TEMA 7. LA CREACIÓ DE LES CONDICIONS ORGANITZATIVES PER A LA INNOVACIÓ I LA CREATIVITAT


1. Les habilitats directives i la innovació
2. La cultura organitzativa i la innovació
3. El disseny organitzatiu i la innovació
4. La gestión de projectes de R+D

5. El desplegament de l'estratègia d'innovació tecnològica


TEMA 8. EL PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT DE NOUS PRODUCTES I LA SEUA DIRECCIÓ

1. El procés de desenvolupament de nous productes
2. La planificació global dels projectes de desenvolupament de nous productes
3. Els equips de desenvolupament de nous productes: estructura i direcció