Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1040 - Creació d'Empreses

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1 . - Creació d'empreses i desenvolupament sostenible .
1.1 . - Importància socioeconòmica de la creació d'empreses .
1.2 . - Característiques de les noves empreses .
1.3 . - Principals factors d'èxit i de fracàs de les noves empreses .
1.4 . - Passos per crear una empresa .

Tema 2 . - Tipus d'emprenedors
2.1 . - Avantatges i inconvenients d'emprendre
2.2 . - Tipus d'emprenedors
2.3 . - Particularitats dels emprenedors sostenibles
2.4 . - Particularitats dels emprenedors tecnològics

TEMA 3 . Noves idees de negoci
3.1 . Fonts de noves idees de negoci
3.2 . Classificació de noves idees de negoci
3.3 . Tècniques de creativitat
3.4 . Tècniques de filtratge d'idees

TEMA 4 - . Procés Estratègic de Creació d'empreses.
4.1 - . Lean startup

4.2  Model CANVAS

4.3 - . Pla de Negoci

4.4 - . Resum Executiu

TEMA 5. Anàlisis i viabilitat estratègica de l'entorno: Model CANVAS

5.1. Importància de l'anàlisi de l'entorn general per a la creació d'empreses

5.2. Anàlisi de les barreres d'entrada a un sector

5.3. Anàlisi dels consumidors

5.4. Anàlisi de l'entorn competitiu

TEMA 6. Anàlisis i viabilitat estratègica de l'empresa: Model CANVAS 
6.1. Identificació de recursos i capacitats necessaris vs exclusius 
6.2. Identificació de les activitats a desenvolupar
6.3. Externalizació de les activitats. Definició del networking
6.4. La matriu DAFO
6.5. Viabilitat economicofinancera

Tema 7 . - Estratègies de creació d'empreses .
7.1 . - Inversió de recursos propis .
7.2 . - Franquícies .
7.3 . - Spin - off .
7.4 . - Altres fórmules de cooperació per a la creació d'empreses .

Tema 8 . - Creació d'empreses en entorns globals .
8.1 . - Globalització i creació d'empreses .
8.2 . - Característiques d'un emprenedor global .
8.3 . - Motius per a la creació internacional .
8.4 . - Característiques d'oportunitats en entorns globals .

Tema 9. - Anàlisi estratègic en entorns globals.
9.1. - Anàlisi competitiu en entorns globals.
9.2. - Avantatge competitiu i globalització.
9.3. - Selecció de mercats destinació.
9.4. - Determinació dels desafiaments estratègics associats a la creació global.

Tema 10. - Selecció dels mètodes d'entrada
10.1. L'exportació com a mètode d'entrada.
10.2. La inversió directa a l'exterior.
10.3 Formes contractuales.El model de xarxa
10.4. Factors a tenir en compte a l'hora de triar el mètode d'entrada als mercats forans.