Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1034 - Màrqueting Social i Polític

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

El programa ha estat dissenyat per a ser explicat en la seva totalitat durant un semestre i excepte raons de força major, serà exigit íntegrament en l'avaluació final de l'assignatura. L'avaluació de coneixements i el control de l'aprenentatge es faran de la manera:
 
Màrqueting Social:
 
D'una banda, es proposaran un seguit d'activitats a realitzar a l'aula, en equip o també, de forma individual, amb les quals es podrà arribar a una nota màxima de 2 punts. I d'altra banda, s'elaborarà un projecte en equip que tindrà un valor màxim de 3 punts.
 
Màrqueting Polític:
 
Es proposaran una sèrie d'activitats a realitzar a l'aula, en equip o també, de forma individual, amb les quals es podrà arribar a una nota màxima de 5 punts.
 
 
 
Totes les tasques que es realitzin en equip el que pretenen és potenciar algunes competències importants com comunicació oral, treball en equip, gestió d'informació a través de diverses fonts i compromís ètic. Així doncs, no té per què ser la nota igual per a tots els components de l'equip i en la seva avaluació es consideraran entre altres aspectes:
 
- Contingut: es valorarà l'adequació del contingut amb la teoria vista a classe. És fonamental que no hi hagi errors de concepte i que les propostes presentades resulten coherents
 
- Presentació escrita: disseny, faltes d'ortografia, distribució dels apartats, la incorporació de taules i figures per a fer-lo més comprensible, ...
 
- Exposició dels treballs: es valorarà entre altres aspectes, la capacitat de síntesi, la fluïdesa, el domini del tema, el material de suport utilitzat en l'exposició, així com també la defensa d'arguments propis i la capacitat de crítica a les propostes realitzades per altres grups de treball
 
- Esforç per a l'obtenció d'informació: es valorarà el temps emprat en la recerca d'informació. Aquest apartat es mesurarà per les diferents fonts emprades i la seva dificultat d'accés i per a això, es revisarà la bibliografia utilitzada
 
- Funcionament com a equip dels integrants així com la seva actitud
 
 
 
Una explicació amb més detall de totes aquestes activitats serà donada en els primers dies de classe i tota la informació necessària per a la seva realització es podrà consultar a l'Aula Virtual.
 
A més, per a la 2ª convocatòria es guardaran les notes de les parts superades amb èxit per l'alumne (màrqueting social o polític) i es proposarà una prova escrita individual on es podrà obtenir fins a un màxim de 10 punts.