Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

A) Especificar la nota mínima de cadascuna de les proves o globalment que s'exigeix ​​a l'estudiantat per superar l'assignatura.

B) Especificar quines són les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es consideri presentat en una convocatòria.

Les dues proves de les quals consta l'avaluació han d'estar aprovades per a aprovar l'assignatura. La realització d'aquestes dues proves és necessària per a considerar presentat al estudiant en una convocatòria. En cas de no realitzar alguna d'aquestes dues proves, es considerarà que l'estudiant no s'ha presentat. 

La resolució de casos (prova tipus 2) permetrà l'avaluació de totes les competències incloses en l'assignatura, especialment, la capacitat de planificació i organització i la capacitat de treball en equip. La resolució de casos es realitzarà mitjançant treball en equip. La nota serà idèntica a cadascun dels membres de l'equip. La nota mitjana dels treballs avaluats constituirà la nota final de l'equip. 

La prova tipus 2 no és recuperable.