Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1013 - Direcció Financera

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica


La metodologia utilitzada consistirà en classes teòriques, resolució de casos pràctics, foment de l'aprenentatge autònom i tutories.

- En les classes teòriques es combinarà l'exposició del tema, per part del professor o de la professora, amb la preparació i discussió de treballs realitzats per l'estudiantat. Prèviament a l'exposició de cadascun dels diferents temes, el professor o la professora recomanarà a l'estudiantat una lectura prèvia, relacionada amb el tema que s'ha de desenvolupar a classe.

- En la resolució de casos pràctics els estudiants i les estudiantes han de treballar problemes i exercicis. La resolució d'aquests exercicis permetrà desenvolupar les habilitats necessàries per a enfrontar-se amb situacions reals. Les classes pràctiques s'impartiran a les aules d'informàtica des de l'inici del curs.

- També es fomentarà l'aprenentatge autònom. L'estudiantat ha de preparar individualment els temes a partir de les orientacions donades i amb els materials suggerits pel professorat.

- Finalment, les tutories s'empraran tant per a resoldre dubtes relatius a la teoria com a la  pràctica abordades en l'assignatura.